Projekter i Danmark

Orylab har siden 2017 haft succes med nogle mindre forsøgsprojekter med OriHime som fokus i Danmark. Herunder fortæller danske bruger om de oplevelse de har haft med OriHime og hvilken forskel det har gjort i deres hverdag.

Enkelte bruger udtalelser

1. Frederik, 14 år, kræftpatient

“Det at Frederik kunne låne Orihime gjorde, at han, selvom han ikke fysisk kunne være i klassen, stadig følte sig som en del af klassen – og klassen følte stadig han, på en eller anden måde, var med. Klassen kunne jo ikke se Frederik, og det gav Frederik mere mod på at sige noget, for man skal huske på, at Frederik, på grund af kemo og medicin, ikke lignede den Frederik klassekammeraterne kendte før han blev syg.

Det var derimod godt for Frederik at han kunne se klassen, og selv styre Orihimes hoved samtidig med at han kunne vinke og række hånden op. I Frederiks klasse var der to elever der havde ansvar for at sætte Orihime op når Frederik havde sms’et til dem, at han var klar til undervisning, og det fungerede fint. I frikvartererne var nogle af eleverne flinke til at komme hen og spørge ind til Frederik – ind imellem kunne vi godt fornemme, at de lige skulle vænne sig til, at de ikke kunne se ham samtidig med, at de vidste, at han kunne se dem.

Nu er Orihime jo ny her i Danmark, men havde den været i brug allerede mens Frederik fik kemo, så havde det været oplagt at bruge den dér. På det tidspunkt var Frederik jo meget isoleret pga smittefare, så Orihime ville være et super oplagt tilbud til patienter i isolation eller blot med lavt immunforsvar. Orihime behøver jo ikke kun være et tilbud til børn, jeg er sikker på, at voksne også vil kunne få glæde af den i forbindelse med sygdom og arbejde.” – Pia Hansen, Frederiks mor

Nedenstående link leder til et indslag som blev kørt på tv2 med Frederik og hans nærmeste, hvor de fortæller om brugen af OriHime.

2. Tobias, 12 år, Morbus crohn (en sygdom der giver kronisk mave-tarmbetændelse)

Tobias er født med den udmattende sygdom Morbus Crohn, der har forhindret ham i at komme i skole på lige fod med sine klassekammerater og være den aktive dreng som han allerinderst er. Det har også ført til flere indlæggelser på Skejby sygehus, hvor mor Mette er tro følgesvend. Da Tobias fik OriHime på prøve sagde Mette i et interview til tv midtvest at:

“For Tobias var det virkelig et vendepunkt. Det gjorde ham bare glad, at det ikke kun var modgang, han skulle tænke på. Nu kunne han alligevel se, at der var en fremtid og han skulle noget.”

De nedenstående link henviser til de interviews og indslag som blev lavet i forbindelse med Tobias og hans brug af OriHime.

3. Maise, 4. klasse, muskelsvind

Som led i et projekt med Muskelsvindfonden har Maise fra 4rd klasse i en skole i Virum fået adgang til en OriHime. På tidspunktet hun blev interviewet i de nedenstående artikler havde hun haft robot i cirka en måned.

“-Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt, for så kan jeg se, hvad de laver. Robotten er med i undervisningen, den kan også tage armen op, hvis den vil række hånden op. Og jeg kan være sammen med mine veninder ude i gården og ude at lege. “ sagde Maise i et interview til DR1

Ikke bare for Maise men også mange andre af vores bruger er det vigtigste og det der fylder mest i deres hverdag, den sociale sfære. Det samvær som de mister af at ikke kunne komme i skole. Undervisning på lige fod og samtidigt med klassekammerater betyder mere for vores bruger end bare deres skolegang, OriHime giver dem det samvær, nærvær og tilstedeværelse som i bund leder til en fornemmelse af at man er vigtig i samfundet.

Projekter (afsluttet og aktive)

– AARHUS Børne og Unge har haft et projekt kørende hvor de afprøver OriHime i skoler til børn der ikke kan komme i skole grundet sygdom.

– Via Aalborg Universitet der er OriHime blevet testet i forhold til hvordan den virker for voksne der har haft hjerneskade med hensyn til at komme tilbage til arbejde. Det resulteret i en afhandling som per April 2020 venter på at blive udgivet. Per april 2020 foregår der et projekt i samarbejde med Viborg Børnehospital som bliver udført af elever fra AAU hvor de afprøver OriHime i forhold til hvordan den kan hjælpe børn der er indlagt i længere perioder på hospitalet. En afhandling derfra skulle gerne være færdig i August 2020 og udgivet til offentlig adgang inden for kort tid efter.

– Fra marts 2020 der har Muskelsvindfonden været i gang med et forløb hvor de afprøver OriHime i forhold til at hjælpe børn med muskelsvind til at komme i skole. Det er igennem dette forsøg Maise har fået sin enhed.